Schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen op schooldagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties tussen 6.30 en 19 uur terecht in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke.

Gezien het beperktere aantal opvangplaatsen wordt er tijdens vakanties voorrang gegeven aan kinderen waarvan minstens 1 ouder effectief in Heusden-Zolder woont.

Opvanglocaties

’t Klim-Op-Ke heeft 5 opvanglocaties: Heusden, Zolder, Berkenbos, Boekt en Bolderberg

Werking

In het huishoudelijk reglement en het reservatiereglement, vind je meer informatie over onze algemene werking en het reserveren van opvangdagen. Je kan deze documenten downloaden onderaan bij de bijlagen.

Inschrijven

Schrijf je in 4 stappen in voor de buitenschoolse opvang van je kind(eren):

  1. Je kan je inschrijvingsdossier online aanmaken. Let op: hou de rijksregisternummers van je gezinsleden bij de hand want dit heb je nodig voor de registratie.
  2. Vul bijkomend het ontvangstbewijs en akkoordverklaring huishoudelijk reglement in en de bevraging Kind en Gezin. 
  3. Neem contact met Team Buitenschoolse Kinderopvang om:
    • in te schrijven voor een informatie- en inschrijvingsmoment, 
    • een afspraak te maken
  4. Vanaf dan kan je via i-School de opvang van je kind(eren) reserveren.

Je kan je schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.