Buitenschoolse kinderopvang

Schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen op schooldagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties tussen 6.30 en 19 uur terecht in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke.

Gezien het beperktere aantal opvangplaatsen wordt er tijdens vakanties voorrang gegeven aan kinderen waarvan minstens 1 ouder effectief in Heusden-Zolder woont.

Opvanglocaties

’t Klim-Op-Ke heeft 5 opvanglocaties: Heusden, Zolder, Berkenbos, Boekt en Bolderberg

Werking

In het huishoudelijk reglement en het reservatiereglement, vind je meer informatie over onze algemene werking en het reserveren van opvangdagen. Je kan deze documenten downloaden onderaan bij de bijlagen.

Dagelijkse leiding

Teamverantwoordelijke

Tatiana Di Iorio

011 80 85 70

Coördinator Bolderberg en Zolder

Christel Michels

011 80 85 72

Coördinator Boekt en Heusden

Dimitri Oyen

011 80 85 73

 
 
 
Coördinator Berkenbos

Sanne Vanherle

011 80 85 74

  Pedagogisch coach

  Els Willems

  011 80 85 75

  Onthaal en secretariaat

  Elke Daniëls

  011 45 61 58

Inschrijven

Schrijf je in 4 stappen in voor de buitenschoolse opvang van je kind(eren):

  1. Je kan je inschrijvingsdossier online aanmaken. Let op: hou de rijksregisternummers van je gezinsleden bij de hand want die heb je nodig voor de registratie.
  2. Vul bijkomend het ontvangstbewijs en akkoordverklaring huishoudelijk reglement in en de bevraging Kind en Gezin. 
  3. Neem contact met Team Buitenschoolse Kinderopvang om:
  4. Vanaf dan kan je via i-Active de opvang van je kind(eren) reserveren.