Blauwe zone Zolder-Centrum

De blauwe zone in het centrum van Zolder is er gekomen op vraag van de verenigde handelaars van Zolder-Centrum, na de komst van het nieuwe gemeentehuis. Vooral bij evenementen en bij begrafenissen, was er een tekort aan parkeerplaatsen in Zolder-Centrum. Het invoeren van parkeren met beperkte tijd d.m.v. een blauwe zone is een manier om het parkeerverloop te verhogen en de handelszaken en diensten bereikbaar te houden.

Waar geldt de blauwe zone?

De blauwe zone in Zolder-Centrum wordt afgebakend in parkeerstroken, waar de blauwe zone geldt. In tegenstelling tot Heusden-Centrum wordt hier met parkeerstroken gewerkt in plaats van met parkeerzones. Elke strook is duidelijk afgebakend met de daarbij horende bebording.

De blauwe zone omvat delen van volgende straten:

 • Dorpsstraat
 • Inakker
 • ’t Kuipke
 • Sluisbamd
 • Pironlaan
 • Ringlaan
 • Voetpad
 • De blauwe zone loopt in de Dorpsstraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat, voorbij de kerk, tot aan huisnr. 13 (appartementen). Deze parkeerstrook omvat in totaal 31 parkeerplaatsen.
 • De blauwe zone in Inakker loopt vanaf het kruispunt met de Dorpsstraat (kerk) tot aan huisnummer 32 (Berden). Deze parkeerstrook omvat 14 parkeerplaatsen.
 • De blauwe zone aan ’t Kuipke geldt vanaf de Dorpsstraat tot aan het Heldenplein voor een parkeerstrook van 6 parkeerplaatsen.
 • De blauwe zone in de Sluisbamd geldt enkel voor de 3 parkeervakken aan de schoenmaker
 • De volledige Pironlaan maakt deel uit van de blauwe zone, dit omvat 17 parkeerplaatsen.
 • In de Ringlaan omvat de blauwe zone de 4 parkeervakken aan de kant van Belfius-bank en de 5 parkeervakken ertegenover, in totaal 9 parkeerplaatsen.
 • In het Voetpad loopt de blauwe zone tot aan huisnummer 12.

Parkeeralternatieven voor bewoners en langparkeerders 

Na lang en intens overleg hebben de handelaars van Zolder-Centrum en de gemeente beslist om geen bewonerskaarten uit te reiken in Zolder-Centrum. In elke straat zijn er nog volop mogelijkheden voor het parkeren zonder parkeerschijf:

 • Heldenplein: 97 parkeerplaatsen,
 • Dorpstraat: 8 parkeerplaatsen
 • ’t Bergske: 22 parkeerplaatsen
 • Molenstraat aan glascontainer: 20 parkeerplaatsen
 • Ringlaan aan de achterkant van het gemeentehuis + vroegere CVO: 80 parkeerplaatsen
 • Ringlaan tegenover rusthuis Bloemelingen: 15 parkeerplaatsen

In totaal zijn er nog +/- 240 parkeerplaatsen die niet in de blauwe zone zitten.

Wanneer geldt de blauwe zone?

Je mag max. 2 uur parkeren in de blauwe zone als je de blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit legt. De parkeerschijf stel je in op het eerstvolgende uur of half uur nadat je aankomt. Als je als bewoner boodschappen hebt gedaan, kan je dus nog steeds parkeren in de blauwe zone met je parkeerschijf, dan je boodschappen uitladen en daarna de auto verplaatsen.

Parkeren voor personen met een beperking in de blauwe zone

Personen met een beperking, die een geldige parkeerkaart voor personen met een beperking hebben, hoeven geen blauwe parkeerschijf te leggen.

Hoe lang mag ik parkeren in de blauwe zone?

De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur. In een blauwe zone mag je maximum 2 uur parkeren als je de blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit legt. De parkeerschijf stel je in op het eerstvolgende uur of half uur nadat je aankomt. Bijvoorbeeld: wanneer je aankomt om 10.10 uur, stel je de parkeerschijf in op 10.30 uur, wanneer je aankomt om14.40 uur stel je de parkeerschijf in op 15 uur.

Alleen in de Dorpsstraat aan de apotheek mag je maar maximum 30 minuten parkeren. Dit is duidelijk ter plaatse aangegeven met een onderbord ‘max. 30 minuten’.  In dergelijke handelszaken blijven de klanten meestal niet langer dan een half uur, vandaar deze speciale parkeerregeling.