Gepubliceerd op dinsdag 15 december 2020 9.52 u.

Begin dit jaar dook de grijze huisvuilzak voor het eerst op in het straatbeeld. Deze nieuwe afvalzak uit gerecycleerd materiaal vervangt de bordeaux zak die Limburg.net in heel Limburg gebruikte. Op het moment van de invoering van de grijze huisvuilzak was er nog geen duidelijkheid over de geldigheid van de oude bordeaux zak. 

Uitdoofscenario voor de bordeaux huisvuilzak

De oude bordeaux huisvuilzak is sinds begin dit jaar niet meer te koop in de winkel. Heel wat mensen beschikten echter wel over een voorraad bordeaux zakken dankzij hun goede sorteergedrag. De geldigheid van de bordeaux huisvuilzakken is nu vastgelegd op 31 december 2021. Op dat moment is niet alleen de definitieve omschakeling naar de grijze huisvuilzak maar ook naar een nieuwe pmd- en tuinafvalzakken voorzien. Door tijdige communicatie heeft iedereen echter de kans om zijn bestaande afvalzakken op te gebruiken. Op dit moment is er dan ook geen inruilmogelijkheid voorzien.