Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon. om indien nodig de verblijfskosten van de oudere te betalen. Meestal wordt deze vraag aan de kinderen gesteld.

Wanneer niemand een dergelijke borgstelling wil of kan ondertekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis of borgstelling vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich garant stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum. Deze verblijfskosten omvatten niet enkel het effectief verblijf maar ook de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

Alle inwoners van Heusden-Zolder die opgenomen worden in een woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis komen in aanmerking voor borgstelling. De vraag voor borgstelling wordt ingediend door de bejaarde zelf, een familielid of de directie van het woonzorgcentrum of het rust- en verzorgingstehuis. 

Procedure

De maatschappelijk werker zal steeds de sociale en financiële situatie van de oudere onderzoeken. In de eerste plaats wordt gesteld om zoveel mogelijk de eigen middelen van de oudere te gebruiken om de kosten te betalen. Er zal ook nagegaan worden of er nog een mogelijkheid bestaat om de inkomsten te vermeerderen. Wanneer er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Indien er een tussenkomst van het OCMW nodig is, zal het OCMW volgens de wettelijk bepaalde grenzen, de kinderen aanspreken betreffende hun onderhoudsplicht. De tussenkomst van het OCMW kan (gedeeltelijk of volledig) teruggevorderd worden.