Bosuitbreiding Het Heike

Gepubliceerd op donderdag 5 okt 2023 om 09:31

Het lokaal bestuur bebost een perceel in het Heike, Eversel. Door de uitbreiding van de bestaande boszone creëren we meer groen en zetten we in op biodiversiteit in de gemeente.

Het perceel is gekozen in overleg met BOS+ en ANB. BOS+ plant er eind dit jaar een gemengd loofbos aan in kloempen. Dit betekent dat de boompjes in groepjes aangeplant worden en niet in rijen. Dit geeft op termijn een natuurlijker resultaat. Er wordt een tijdelijk wildraster geplaatst als bescherming tegen everzwijnen.