Bovy eerste toegangspoort De Wijers

Gepubliceerd op maandag 19 feb 2024 om 10:43

Domein Bovy wordt eerste toegangspoort De Wijers

De Wijers, ook wel het Land van 1.001 vijvers genoemd, strekt zich uit over zeven gemeenten in het hart van Limburg. Ook Heusden-Zolder maakt deel uit van het waterrijk gebied. Acht toegangspoorten moeten de regio op termijn beter beleefbaar maken voor de bezoeker. In Heusden-Zolder zal Domein Bovy de toegangspoort voor De Wijers worden. Om Bovy om te vormen tot Wijerspoort maakte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een Landinrichtingsplan op. In maart start de realisatie van dat plan.

De Wijers beleven

De bedoeling is om de beleefbaarheid van De Wijers te vergroten op Domein Bovy en in de ruimere omgeving Bolderberg. Dit zal gebeuren door ingrijpende werken op Domein Bovy zelf. VLM pakt de hele toegangszone langs de Galgeneinde grondig aan. Er komt onthaalinfrastructuur en wandelroutes worden verbeterd.

Veilige en toegankelijke paden op Domein Bovy

Aan Galgeneinde wordt een veilig, van de straatkant gescheiden, wandelpad tussen de hoofdingang en beide parkeerzones voorzien. De kapel wordt geïntegreerd in dit nieuwe wandelpad. De fietsenparking verhuist naar de buitenrand van de speeltuin. De paden aan de speeltuin, rond de Sint-Jansvijver, de centrale vijver en de visvijver worden verbeterd, zodat ze ook voor minder mobiele mensen het jaar rond toegankelijk zijn. Het natste deel van het Hazenpad krijgt een vlonderpad.

De beleving van water verhogen

De struiken en de haag langs de ringgracht worden verwijderd zodat je al vanop de toegangsweg zicht krijgt op het historisch erfgoed van Domein Bovy. Er komen extra maatregelen om het water in de ringgracht op peil te houden. Om de waterkwaliteit te verhogen, verwijdert VLM het slib van de ringgracht en de poel. De poel krijgt ook meer glooiende oevers want de oeverbescherming van de ringgracht wordt vernieuwd. De stenen brug tussen het binnenplein en de dierenweide wordt ook vervangen door een nieuwe brug.

Werken aan instappunt De Kluis

De parking De Kluis in de Kluisstraat is vandaag al een instappunt voor wandelingen langs De Kluis van Bolderberg. De afwatering van die onverharde parking wordt verbeterd en ook het hekwerk wordt vervangen.

Duur van de werken en hinder

De werken starten in de tweede helft van maart en zullen wellicht tot de zomer duren. In de beginfase verdwijnen er enkele bomen en hagen. De hinder voor de bezoekers wordt zoveel mogelijk beperkt, maar een aantal paden en zones op Domein Bovy zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Kostprijs

De werken kosten 621.000 euro. Lokaal bestuur Heusden-Zolder betaalt hiervan 270.500 euro, de Vlaamse overheid 348.000 euro, Limburgs Landschap vzw 2.500 euro.

Info: Vlaamse Landmaatschappij - www.vlm.be
Werfleider | Thomas Lemmens – 0473 69 34 70
Projectmanager | Karel Stevens – 0493 51 12 72