Brug Routeke over spoorweg verhoogd

Gepubliceerd op vrijdag 17 feb 2023 om 09:53

De elektrificatie van de spoorweg gaat een volgende fase in. Daarvoor gaat TUC RAIL het brugje van het Routeke in de Schootstraat (zijwegje) verhogen. Vanaf 20 februari kan je niet meer te voet of met de fiets onder de brug passeren. Vanaf 13 maart sluit men het Routeke zelf (toeristisch fietspad) af tussen Helzoldstadion en Zolderseweg.

Fietsers volgen dan een omweg via Helzoldlaan – Naaldert - Rode Kruisstraat - Ed. Staintonstraat – Schootstraat - Zolderseweg en omgekeerd.

Nadat de brug eind maart opgevezen is, kunnen de landhoofden aangepast worden. In april plaatst de aannemer dan de nieuwe elektrische bovenleiding. In mei vervangt men het oude brugelement door een volledig nieuw met wegdek en relingen. Het plan is om de werken af te ronden tegen 6 juli.