Buddy bij de wieg

Buddy bij de Wieg is een project van Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje in samenwerking met studenten vroedkunde van de hogeschool PXL. Deze studenten ondersteunen een gezin tijdens de periode van zwangerschap en tot de eerste verjaardag van het kindje. Als gezin krijg je een vaste buddy, die je steunt en helpt de weg te vinden naar de zorg die jij voor je kindje nodig hebt. De buddy komt een keer om de twee weken aan huis. Je kan bij hem/haar terecht met al je vragen zoals

  • hoe vraag ik kraamgeld aan?
  • moet ik al kinderopvang regelen?
  • waar kan ik een kolfapparaat lenen?
  • welke baby-spullen heb ik nodig?
  • ...

De buddy wil er vooral zijn voor jou en je gezin en werkt steeds SAMEN MET jou. Deze buddy kan gratis werken, omdat dit project door Hart voor Limburg ondersteund wordt.