Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun krijgt van een maatschappelijk werk(st)er en waarbij je zelf je budget beheert. Je bent zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de gemaakte afspraken. Als je schulden hebt, kan je juridisch advies krijgen. Soms wordt er ook budgetbegeleiding gedaan voor mensen zonder schulden maar met beperkte mogelijkheden om de eigen geldzaken zelf te beheren. Er wordt hier meestal naar een blijvende vorm van ondersteuning gezocht eventueel door een doorverwijzing naar andere diensten. Het doel van budgetbegeleiding op het OCMW blijft het herwinnen van de zelfstandigheid over de eigen financiën.

Voorwaarden

  • Je vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • Je wil hier graag professionele hulp bij.
  • Je wil wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.
  • Je blijft zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen.

Procedure

  • Maak telefonisch een afspraak. Tijdens dit telefonisch contact wordt je hulpvraag afgetoetst en zal je een afspraak krijgen voor een intakegesprek.
  • Tijdens dit intakegesprek zal een maatschappelijk werk(st)er naar je verhaal luisteren en wordt er gepeild naar je verwachtingen en motivatie en vertelt de maatschappelijk werk(st)er hoe er gewerkt wordt binnen schuldhulpverlening. Je neemt reeds zoveel mogelijk financiële gegevens mee naar dit intakegesprek (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, facturen van je vaste kosten, papieren van je schulden, recente belastingbrief e.d.). Tijdens dit gesprek (en/of bij eventuele volgende afspraken) maken we een overzicht op met al je inkomsten en uitgaven en wordt er tevens een overzicht van de schulden opgemaakt.
  • Indien budgetbegeleiding de meest passende hulpverlening blijkt, wordt dit opgestart.