Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven en het opvolgen en uitvoeren van je betalingen, als je het overzicht over je schulden kwijt bent, als je een bestedingsprobleem hebt, … kan budgetbeheer een mogelijke oplossing zijn.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding hou je je budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door je maatschappelijk werk(st)er. Zo ben je er zeker van dat alle rekeningen betaald worden (indien er voldoende geld op je budgetrekening staat).

Procedure

  • Maak telefonisch een afspraak. Tijdens dit telefonisch contact word je hulpvraag afgetoetst en zal u een afspraak krijgen voor een intakegesprek.
  • Tijdens dit intakegesprek zal een maatschappelijk werk(st)er naar je verhaal luisteren en wordt er gepeild naar uw verwachtingen en motivatie en vertelt de maatschappelijk werk(st)er hoe er gewerkt wordt binnen schuldhulpverlening. Je neemt reeds zoveel mogelijk financiële gegevens mee naar dit intakegesprek (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, facturen van je vaste kosten, papieren van uw schulden, recente belastingbrief e.d.). Tijdens dit gesprek (en/of bij eventuele volgende afspraken) maken we een overzicht op met al je inkomsten en uitgaven en wordt er tevens een overzicht van de schulden opgemaakt.
  • Het team schuldhulpverlening bespreekt je dossier op hun teamvergadering en bekijkt wat de best passende hulpverlening is.
  • Indien er beslist wordt om budgetbeheer op te starten worden er drie rekeningen op jouw naam geopend: een spaarrekening, een budgetrekening en een afnamerekening. Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Je maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er je kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • Je ontvangt een afgesproken bedrag aan wekelijks leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een menswaardig afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.
  • Grote uitgaven bespreek je altijd op voorhand met je maatschappelijk werk(st)er.
  • Budgetbeheer is meestal een tijdelijk leerproces. Het uiteindelijke doel is dat je geholpen wordt om in de toekomst terug zelfstandig je geldzaken te regelen.