De centrale commissie is bevoegd voor de algemene werking van de politieke organen en is samengesteld uit de 7 fractieleiders als stemgerechtigde leden, en burgemeester als raadgevend lid.

De burgemeester kan daarnaast het initiatief nemen om de voorzitter van de centrale commissie te verzoeken de commissie bijeen te roepen over een door hem aangereikt onderwerp. 

Samenstelling

Tony Beerten (voorzitter), Robin Stroobants, Martine Vrancken, Annette Palmers, Jan Jans, Marc Swevers, Selahattin Özer, Mario Borremans en Yolanda Paulussen (secretaris). 

Volgende vergadering

15 oktober 2018 om 18.30 uur in de schepenzaal

Agenda

  1. Klacht ingediend tegen een schepen (deontologische code)
  2. Fractietoelage / toelage onafhankelijk raadslid
  3. Jaarlijks geactualiseerd overzicht van deelname in vzw’s , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, … voor 2018
  4. Varia