Lokaal cliëntenoverleg

Inhoud

Soms helpen meerdere hulpverleners een kwetsbaar gezin om de leefsituatie te verbeteren. Het is niet eenvoudig om dan het overzicht te houden wie, wat, wanneer doet.

Het kan zinvol zijn dat de hulpverleners, het gezin en een neutrale coördinator samen rond de tafel gaan zitten om de hulp beter af te stemmen om zo haalbare afspraken te maken.

Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis neemt deze coördinerende rol op zich en organiseert een Lokaal Cliëntoverleg. In dit overleg staat het gezin en een positieve ingesteldheid centraal.