College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Mario Borremans G|O|E|D

  Bevoegdheden

  burgemeester
  • politie,
  • preventie/civiele bescherming,
  • algemene co√∂rdinatie en beleid,
  • juridisch departement rechtszaken,
  • communicatie (intern & extern),
  • burgerlijke stand,
  • Europese aangelegenheden,
  • brandweer,
  • handhaving,
  • jumelages,
  • voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Marleen Hoydonckx G|O|E|D

  Bevoegdheden

  1ste schepen
  • cultuur,
  • bibliotheek,
  • toerisme en evenementen,
  • basiseducatie,
  • basisonderwijs, academie, CVO

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Engin Ozdemir Vooruit

  Bevoegdheden

  2de schepen
  • wijkwerking,
  • secretariaat,
  • bevolking,
  • onthaal,
  • burgerzaken,
  • kieszaken, patriottische verenigingen,
  • rijbewijs, reispassen,
  • begraafplaatsen,
  • verandering & vereenvoudiging,
  • klachtenbehandeling

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Isabelle Thielemans CD&V

  Bevoegdheden

  3de schepen
  • Dienst RO/omgevingsvergunningen, huisvesting, GIS,
  • sociale bouwmaatschappijen,
  • wonen,
  • monumenten & landschappen, publieke ruimte,
  • grondbeleid
  • financiën, begroting,
  • opvolging VZW’s/intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
  • subsidies Europees/Vlaams,
  • verzekeringen,
  • kerkfabrieken,
  • aanbestedingen, overheidsopdrachten,
  • sociale tewerkstelling,
  • economie, handel, middenstand/KMO, industrie/nijverheid, markten

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Dirk Schops G|O|E|D

  Bevoegdheden

  4de schepen
  • Jeugd,
  • senioren,
  • speelpleinwerking,
  • kinderopvang,
  • inspraak, participatie,
  • personeelsbeleid, opleiding, personeelszaken,
  • IT automatisatie,
  • feesten/kermissen

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contact
  Guido Gezellelaan 36 bus 21
  Tel.
  011 80 82 56
  GSM
  0468 17 24 86
  dirk.schops@heusden-zolder.be
 • Lode Schops G|O|E|D

  Bevoegdheden

  5de schepen
  • Openbare werken,
  • nutsvoorzieningen,
  • beheer materieel,
  • patrimonium,
  • groenvoorzieningen,
  • logistiek,
  • riolering/waterzuivering,
  • verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit & openbaar vervoer,
  • sport

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Nico Geeraerts Vooruit

  Bevoegdheden

  6de schepen
  • Samenleven, 
  • Sociaal huis,
  • Armoedebestrijding,
  • Nederlands voor anderstaligen,
  • Gezin,
  • Gelijke kansenbeleid,
  • Ontwikkelingssamenwerking,
  • Emancipatie/minderheden,
  • Toegankelijkheid

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Yasin Gül Onafhankelijke

  Bevoegdheden

  7de schepen
  • Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD),
  • milieu/leefmilieu,
  • rationeel energieverbruik,
  • reiniging/huisvuil/recyclage,
  • dierenwelzijn

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Rony Herlitska

  Bevoegdheden

  Algemeen directeur gemeente en OCMW
  Contact