In Heusden-Zolder zijn er 7 schepenen en de burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Sinds januari 2019 vervult het college ook de functie van Vast Bureau voor het OCMW.

Deze besloten vergaderingen vinden eenmaal per week plaats. Op ons nieuw platform meetingburger.net kan je de beslissingen van college vanaf december 2019 online raadplegen. De oudere besluitenlijsten vind je in het archief.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij, maakt het verslag op en vertegenwoordigt er het gemeentepersoneel.

Samenstelling

 • Mario Borremans

  burgemeester G|O|E|D

  Bevoegdheden

  • politie,
  • preventie/civiele bescherming, 
  • algemene coördinatie en beleid, 
  • juridisch departement rechtszaken, 
  • communicatie (intern & extern), 
  • burgerlijke stand, 
  • Europese aangelegenheden, 
  • brandweer, 
  • handhaving, 
  • jumelages, 
  • voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Voortstraat 57
  GSM
  0475 28 59 26
  tel.
  011 80 82 69
  E-mail
  mario.borremans@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Marleen Hoydonckx

  1ste schepen G|O|E|D

  Bevoegdheden

  • cultuur,
  • bibliotheek,
  • toerisme en evenementen,
  • basiseducatie,
  • basisonderwijs, academie, CVO

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Engin Ozdemir

  2de schepen Vooruit

  Bevoegdheden

  • wijkwerking,
  • secretariaat,
  • bevolking,
  • onthaal,
  • burgerzaken,
  • kieszaken, patriottische verenigingen,
  • rijbewijs, reispassen,
  • begraafplaatsen, 
  • verandering & vereenvoudiging,
  • klachtenbehandeling

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Onder de Poort 12
  GSM
  0477 36 36 19
  tel.
  011 80 80 18
  E-mail
  engin.ozdemir@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Isabelle Thielemans

  3de schepen CD&V

  Bevoegdheden

  • Dienst RO/omgevingsvergunningen, huisvesting, GIS,
  • sociale bouwmaatschappijen,
  • wonen,
  • monumenten & landschappen, publieke ruimte,
  • grondbeleid
  • financiën, begroting,
  • opvolging VZW’s/intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
  • subsidies Europees/Vlaams,
  • verzekeringen,
  • kerkfabrieken,
  • aanbestedingen, overheidsopdrachten,
  • sociale tewerkstelling,
  • economie, handel, middenstand/KMO, industrie/nijverheid, markten

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Nieuwstraat 101
  GSM
  0479 82 65 12
  tel.
  011 80 82 44
  E-mail
  isabelle.thielemans@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Dirk Schops

  4de schepen G|O|E|D

  Bevoegdheden

  • Jeugd,
  • senioren,
  • speelpleinwerking,
  • kinderopvang,
  • inspraak, participatie,
  • personeelsbeleid, opleiding, personeelszaken,
  • IT automatisatie,
  • feesten/kermissen

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Kleuterweg 76 bus 11
  GSM
  0468 17 24 86
  tel.
  011 80 82 56
  E-mail
  dirk.schops@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Lode Schops

  5de schepen G|O|E|D

  Bevoegdheden

  • Openbare werken,
  • nutsvoorzieningen,
  • beheer materieel,
  • patrimonium,
  • groenvoorzieningen, 
  • logistiek,
  • riolering/waterzuivering,
  • verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit & openbaar vervoer,
  • sport

   

  Zitdag

  Enkel op afspraak

 • Funda Oru

  6de schepen Vooruit

  Bevoegdheden

  • Samenleven,
  • Sociaal Huis,
  • armoedebestrijding, 
  • Nederlands voor anderstaligen,
  • gezin,
  • gelijke kansenbeleid,
  • ontwikkelingssamenwerking,
  • emancipatie/minderheden,
  • toegankelijkheid

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  GSM
  0486 65 99 08
  tel.
  011 80 83 49
  E-mail
  funda.oru@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Yasin Gül

  7de schepen Onafhankelijke

  Bevoegdheden

  • Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD),
  • milieu/leefmilieu,
  • rationeel energieverbruik,
  • reiniging/huisvuil/recyclage,
  • dierenwelzijn

   

  Zitdag

  Enkel op afspraak

  Contactgegevens

  GSM
  0489 33 05 33
  tel.
  011 80 82 26
  E-mail
  yasin.gul@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Rony Herlitska

  Algemeen directeur gemeente en OCMW

  Contactgegevens

  Adres
  Heldenplein 1
  tel.
  011 80 82 55
  E-mail
  rony.herlitska@heusden-zolder.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje