Met dit attest kan een verhuurder aantonen dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en aantal toegelaten bewoners.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Een conformiteitsattest kan vrijwillig aangevraagd worden door:

  • verhuurder;
  • eigenaar;
  • houder zakelijk recht.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek door ons Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid of door Wonen Vlaanderen.

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. Een conformiteitsattest kan dan aantonen dat ondertussen wel aan de normen is voldaan.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat uw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.

Wat met de geldigheid?

Het attest is 10 jaar geldig en blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt, het hangt met andere woorden vast aan het pand. het attest kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Je kan de aanvraag afgeven bij of per post versturen of mailen naar Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid.

Kostprijs?

 • € 62,50 voor een zelfstandige woning;
 • € 12,50 per kamer voor een kamerwoning met een minimum van €62,50.