Conformiteitsattest

Met dit attest kan een verhuurder aantonen dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en aantal toegelaten bewoners.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Een conformiteitsattest kan vrijwillig aangevraagd worden door:

 • verhuurder;
 • eigenaar;
 • houder zakelijk recht.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek door ons Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid of door Wonen Vlaanderen.

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. Een conformiteitsattest kan dan aantonen dat ondertussen wel aan de normen is voldaan.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat uw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.

Wat met de geldigheid?

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt vastgelegd op:

 • 5 jaar:
  • bij gebruik van het technisch verslag volgens BVR 12/07/2013: indien er gebreken vastgesteld worden in de woning waardoor de eindbeoordeling van de woning in het technisch verslag 7 punten of meer bedraagt.
  • bij gebruik van het technisch verslag volgens BVR 24/05/2019: indien er in het technisch verslag in de categorie I 'klein gebrek' 3 of meer kleine gebreken worden vastgesteld.
 • 10 jaar voor alle andere woningen

Het attest blijft geldig wanneer het pand verkocht wordt, het hangt met andere woorden vast aan het pand. Het kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Je kan de aanvraag afgeven bij of per post versturen of mailen naar Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid.

Kostprijs?

 • woningen: € 90;
 • kamerwoningen: € 90, verhoogd met € 15 per kamer met een maximum van € 1.775 per gebouw