De VMM organiseert samen met de Universiteit Antwerpen en De Standaard CurieuzeNeuzen Vlaanderen. 20.000 Vlamingen zullen de luchtkwaliteit in hun straat meten, meteen het grootste burgeronderzoek ooit. Je kan je kandidaat stellen tot 20 maart.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een burgeronderzoek waarbij de hele Vlaamse bevolking actief betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek. Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen. Door stikstofdioxide (NO2) te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen. De resultaten worden bekendgemaakt in september 2018. 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. Elke deelnemer zal bovendien ook zijn persoonlijk resultaat krijgen en zo weten hoe gezond de lucht in zijn straat is.

De gemeente doet alvast mee en hangt een meetpakket aan het gemeentehuis. 

Inschrijven kan op http://standaard.be/curieuzeneuzen