Dakbhanga in Bangladesh

Rita Meynen is opgegroeid in Heusden-Centrum waar ze nu weer woont. Ze was jarenlang actief in de Chiro.

"Vanuit jeugdig idealisme terecht gekomen in Bangladesh in 1978. Wilde verpleegster worden en bij de melaatsen gaan werken. Nadat ik 17 jaar voor de Damiaanactie gewerkt had ging ik op zoek naar ander werk. Ik werd verantwoordelijke voor een basisgezondheidsproject in het Zuiden van Bangladesh. We hadden dispensaria waar de bevolking op consultatie kwam bij de dokters. We hadden ook teams gezondheidswerkers die met de mensen gingen praten over gezondheidsproblemen."

Een van de teams werkte in Dakbhanga, een dorp met 500 inwoners, waar niemand kon lezen of schrijven. De vaders vroegen op een school te starten. We hadden een budget voor gezondheid, niet voor scholen. Ik heb toen beloofd om voor de financiële middelen te zorgen als ons personeel voor leraars zorgde die in het dorp kwamen wonen. Dat was de start van het project in 1998.

 Sinds 2004 is Rita terug in België en is ze één van de drijvende krachten achter de vzw hier.

Het project

Twee lagere scholen: eentje in Dakbhanga en een grotere in Moishkum met elk 5 leerjaren en een kleuterklas. Dit jaar zijn er 486 leerlingen in de 2 scholen samen.

De kracht van het project zijn de oudercomités die er nu van overtuigd zijn dat onderwijs noodzakelijk is.