Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020 10 u.

Aansluiting Dekenstraat-Dorpsstraat wordt definitief geknipt vanaf november

Onze aannemer is zopas begonnen met de voorbereidingswerken van het project Groen Hart voor Zolder. Binnenkort start de afbraak van het oude cultuurcentrum, dus voeren we in de loop van de herfstvakantie enkele verkeersmaatregelen in om alles veilig te laten verlopen.

Tijdens de afbraakwerken van het oude CC Muze zullen dagelijks een 10-tal zware vrachtwagen gedurig af- en aanrijden om het puin te vervoeren. De tientonners manoeuvreren over bijna de volledige breedte van de Dekenstraat om ter hoogte van het Domherenhuis achteruit de site op te rijden. De Beenhouwersstraat doet dienst als aanrijroute en wordt opengesteld in twee richtingen – ook voor het gewone autoverkeer. Voor de fietsers wordt een veilige corridor gecreëerd op de parkeerstrook langs de Dekenstraat aan de andere kant van de werfzone.

Hoewel het de bedoeling was de definitieve knip van de Dekenstraat-Dorpsstraat pas door te voeren nadat het rioleringsproject met nieuwe weginfrastructuur voor de Dekenstraat-Dorpstraat en omliggende straten is uitgevoerd, drong een vervroegde ingreep zich dus op. Na overleg met de handelsvereniging en dorpsraad van Zolder-Centrum is gekozen voor deze meest veilige en duidelijke maatregel. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om de verkeersafwikkeling tussentijds te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Het doorgaand verkeer kan nog steeds gebruik maken van de Ringlaan. Plaatselijk verkeer blijft toegestaan via de Beenhouwersstraat in twee richtingen, de Kuiperstraat of via de Molenstraat en Schobbenberg. Omdat in de Kuiperstraat voorlopig enkel eenrichtingverkeer mogelijk is vanaf de Ringlaan naar de Dekenstraat, zal ter hoogte van de parking van de sporthal een keerpunt worden voorzien zodat er geen gevaarlijk situaties ontstaan voor chauffeurs die verrast worden door de gewijzigde verkeerssituatie. Na de uitvoering van geplande riolerings- en wegenwerken zal ook in de Kuiperstraat tweerichtingsverkeer (richtdatum midden 2023) mogelijk worden.

De haltes ‘Schobbenberg’ en ‘Kruispunt’ in Dekenstraat worden vervangen door een nieuwe halte in de Ringlaan ter hoogte van de Beenhouwersstraat. Uiteraard blijven plaatselijke handelszaken steeds bereikbaar. Onze diensten zullen bij de signalisatie hier de nodige aandacht aan besteden en blijvend op anticiperen.