Deontologische code raden

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in de artikel 39 en 55 dat schepencollege, gemeenteraad, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst en raad voor maatschappelijk welzijn over een deontologische code moet beschikken.