Sinds de gemeente Heusden-Zolder het beheer van domein Bovy in eigen handen heeft, werd er hard gewerkt om het domein nieuw leven in te blazen. Het domein kreeg een grondige opknapbeurt en recent opende er een gloednieuwe speeltuin met horecazaak. Het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) werd als partner aangetrokken om het ecologisch beheer van het domein te coördineren en diende recent een biodiversiteitsproject in bij de Provincie Limburg. De provincie kent nu een subsidie toe van 22.500€ om het domein geschikt te maken voor de boomkikker.

Het project "Domein Bovy, onthaalpoort voor mens en boomkikker" heeft als doel de bestaande kernpopulaties van de boomkikker te beschermen en het leefgebied van dit zeldzaam diertje uit te breiden. Concreet zal de centrale vijver ‘boomkikker-geschikt’ gemaakt worden en wordt de watertoevoer naar de vijver verbeterd. De bosranden van het zuidelijke gelegen bos krijgen een snoeibeurt en zullen aangeplant worden met kamperfoelie. Dit is de waardplant voor de rups van de kleine ijsvogelvlinder, de adoptiesoort van Heusden-Zolder. Door deze ingrepen is er zowel meer lichtinval als voedselaanbod aan de rand van het bos, waar ook veel andere insecten- en vlindersoorten mee van profiteren.

Er wordt voor 25.000€ geïnvesteerd, 22.500€ wordt gesubsidieerd vanuit de provincie. De gemeente Heusden-Zolder draagt 2.500€ bij. Het RLLK neemt de coördinatie voor haar rekening. Het project loopt tot 2020.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van het RLLK: "Als één van de onthaalpoorten naar De Wijers, is domein Bovy de ideale locatie om bezoekers van deze streek het verhaal van de boomkikker mee te geven. De boomkikker is immers één van de meest typische dieren van De Wijers. Het biodiversiteitsproject versterkt hiermee de identiteit van dit unieke waterlandschap".