Gepubliceerd op dinsdag 3 maart 2020 15.02 u.

Het onderwerp van deze studie is een herinrichting van het centrum van Boekt, op en rond de site van de voormalige bibliotheek en pastorij. Er wordt een ontwerper aangesteld die onder andere volgende zaken zal uitvoeren: het uittekenen van een rooilijnplan, het maken van een ontwerp voor de aanleg van wegen en riolering (2-DWA principe), oplossen van ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten, het begeleiden van de uitvoering van het project.

Een aantal geïnteresseerde studiebureaus dienden een offerte in. Team Patrimonium kijkt deze momenteel na en bereidt zo een aanstelling door van het schepencollege voor.