Gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021 8.27 u.

De Vlaamse Regering erkent de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft, zoals landbouwers met teeltschade.

Je kan een aanvraag tot tegemoetkoming best indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Zo ben je zeker dat je aanvraag tijdig, correct en volledig ingediend werd. Indien je de aanvraag liever schriftelijk indient, dan kan je een aanvraagformulier downloaden. Het ingevulde formulier mail je naar rampenfonds@vlaanderen.be of verzend je naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel. Je kan de aanvraag indienen tot 31 oktober 2021.

De voorwaarden voor tegemoetkoming vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Meer info? 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be