Elke twee seconden verdwijnt een stuk bos zo groot als een voetbalveld. Op een jaar tijd is dat een gebied vier keer zo groot als België. Die ontbossing is dramatisch, omdat zij duizenden planten- en diersoorten in gevaar brengt. Ook wordt elke dag verwoest omwille van financiële overwegingen op korte termijn: palmolieplantages, industriële houtkap, biobrandstoffen en veeteelt.

Op internationaal niveau wordt door Greenpeace en WWF strijd gevoerd tegen die illegale ontbossing.

Een boscertificeringssysteem dat duurzaam geëxploiteerd hout erkent moet voldoen aan de criteria voor validatie van boscertificeringssystemen voor duurzaam hout.

Bij de aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout kunnen lokale overheden kiezen uit twee labels:

  • FSC-gelabeld hout, kijk op www.ikzoekfsc.be voor meer info
  • PEFC-gelabeld hout

Bij de aankoop van massief hout en bij de aankoop van nieuwe speeltoestellen kiest het gemeentebestuur bewust voor duurzaam hout.

Wil jij ook helpen om een eind maken aan de handel in illegaal hout? Kies dan ook voor duurzaam hout !