Bistro Bovy

Duurzaamheid is een belangrijke leidraad binnen De Winning, waar Bistro Bovy onderdeel van uitmaakt. De 17 SDG’s van de VN zijn onze vertrekbasis.

We geloven dat ondernemerschap een onderdeel is van de maatschappij en die maatschappij is op haar plaats een onderdeel van ons leefmilieu.

Samenwerking tussen deze verschillende domeinen vormt de basis van een duurzame toekomst. Daarom stel Bistro Bovy 5 SDG’scentraal waaraan ze zich toetsen: Eerlijk werk en economische groei (SDG 8), ongelijkheid verminderen (SDG 10), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), leven op het land (SDG 15) en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17).