Dienstencentrum De Zandloper

We hebben de vrijwilligers van de cafetaria genomineerd omdat zij het gedachtengoed van de berenwandeling en berenkast mee uitdragen en deelnemers, gebruikers altijd hartelijk ontvangen. Zij serveren fairtradefrisdranken en stimuleren onderlinge contacten waardoor bezoekers gestimuleerd worden om langer zelfstandig thuis te wonen.

De lesgevers werken rond duurzaamheid in de ruime zin, door in de lessen met lespakketten aandacht te hebben voor minimaal papierverbruik, reduceren van afval. Bovendien proberen ze groepen samen te houden en onderlinge contacten te stimuleren. Sommige deelnemers worden tot carpoolen aangezet (om te kunnen blijven deelnemen).

Meer info