ElaN Languages

Elan Languages zet sterk in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit door verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van

  • MENS: vertaald in verschillende acties met betrekking op gendergelijkheid, gezondheid, verhouding werk - privé, communicatie, ...
  • MILIEU: vertaald in onder meer het gebruik van duurzame producten en het inzetten op het verlagen van de CO2 uitstoot. Bovendien hebben ze ook veel aandacht voor het afvalbeleid.
  • MAATSCHAPPIJ: door het aanbieden van stageplaatsen, beroep te doen op initiatieven uit de sociale eceonomie voor bijvoorbeeld het groen onderhoud, samenwerking en ondersteuning van een centrum voor personen met een ernstige beperking.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds vanzelfsprekender, ook voor ElaN!