LED Techno

Duurzaam ondernemen is niet te vangen onder één SDG. Om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen te kunnen behalen is een brede aanpak nodig. Inzetten op één enkele SDG is niet voldoende. Daarom heeft Led Techno actiepunten vooropgesteld in het plan van aanpak die impact hebben op 13 van de 17 SDG’s. De zwaartepunten liggen onder meer op klimaatactie, kwaliteitsonderwijs en verantwoorde consumptie en productie

Door op heel veel deelfacetten kleinere en soms ook grotere bijdrages te leveren, zet LED Techno stap per stap in op duurzaam ondernemen.