Puur Leguum

Puur Leguum is een jong kleinschalig tuinbouwbedrijf met zorg voor bodem, plant, mens & dier. Ze telen seizoensgebonden groenten en fruit die je kan verkrijgen via de kortste keten. De groenten komen rechtstreeks van het veld, zijn kraakvers en vol karakter.

Puur Leguum zet in op volgende SDG's:

3 | Gezondheid en welzijn

Vanaf 2020 zijn we volledig biologisch en gebruiken we geen pesticiden of andere chemicaliën. Dit draagt bij aan een betere gezondheid. 

12 | Verantwoorde consumptie en productie

Met Puur Leguum zetten we in op de korte keten en dragen we die waarden sterk uit. Onze groenten gaan rechtstreeks van het veld naar de consument. We zijn kleinschalig, biologisch, we gebruiken zo weinig mogelijk verpakkingen en gaan zo verspilling van voedsel tegen. 

13 | Klimaatactie

Door de korte keten wordt het transport van groenten uitgeschakeld en is onze CO2 uitstoot laag. Door kleinschaligheid en biologische groenten houden wij onze impact op het klimaat en milieu bewust klein. 

15 | Leven op land

Inzetten op biodiversiteit van ons biologisch landbouwbedrijf is een absolute must. Zo gebruiken we groenbemesters voor rust op het veld en het aantrekken van nuttige insecten. Fruithagen en de aanplant van bomen stimuleren deze diversiteit nog meer. We bewaren het evenwicht tussen dieren en groenten. We integreren vee met groenten samen (schapen & kippen). 

17 | Partnerschap

Met Puur Leguum gaan we duurzame partnerschappen aan met andere lokale landbouwers en voedingswinkels. Tevens staan we ook nauw in contact met verschillende organisatie binnen de sector zoals Landwijzer vzw, Bioforum, Landgenoten, Limburgs Landschap, CCBT, Inagro,…Dit is voor ons als biologisch landbouwbedrijf heel belangrijk voor de verbreding van ons netwerk. Zo kunnen we onze kennis blijven verbreden en duurzame contacten opbouwen en onderhouden.