vzw Reset

Kringloopwinkel Reset is niet alleen een tweedehandswinkel, maar zet ook in op de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen. Als milieuorganisatie met een focus op sociale tewerkstelling werd een plan uitgewerkt om tegen 2022 verschillende doelstellingen te behalen.

Zo is het de bedoeling een hergebruik te realiseren van 6 kg per inwoner en in te zetten op een goed evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van de arbeid. Bovendien willen ze tegen 2022 op zijn minst het huidig aantal tewerkstellingsplaatsen en het aantal begeleidingen van diverse doelgroepen behouden.