E-inclusie helpt inwoners op digitale weg

Gepubliceerd op vrijdag 28 jan 2022 om 07:33

De lokale besturen van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder kennen in elke gemeente apart reeds jaren acties om de digitale toegankelijkheid en vaardigheden van de inwoners te versterken. Maar deze zijn eerder versnipperd en niet gekaderd in een overkoepelend e-inclusiebeleid. Daardoor hebben deze initiatieven niet de noodzakelijke impact.

Beide besturen willen nu samen een duidelijk e-inclusiebeleid uitbouwen, gekoppeld aan het meerjarenplan. Hiervoor kunnen ze een beroep doen op middelen van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, meer bepaald van het programma ‘Iedereen Digitaal’.

Mario Borremans, burgemeester Heusden-Zolder: “Het E-inclusieplan moet het antwoord bieden op de vraag naar toegang, kennis en vaardigheden van burgers vanuit doelgroepenperspectief. Om het digitaal aanbod kritisch te bekijken naar gebruik en toegankelijkheid zullen onze producten aan een toegankelijkheidscheck onderworpen worden. E-inclusion-by-design als het ware.”

De uittekening van dit beleid werkt op twee sporen:

  • Enerzijds onderzoeken we de behoeften aan toegang, kennis en vaardigheden van onze inwoners/bezoekers/ondernemers met alle mogelijke profielen. Hierbij wordt sterk ingezet op participatie.
  • Anderzijds analyseren we onze eigen dienstverlening, om te kijken waar processen vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt kunnen worden. Deze oefening komt alle inwoners ten goede, ongeacht hun digitale vaardigheden.

Deze twee sporen moeten er samen toe leiden dat al onze inwoners maximaal kunnen deelnemen aan onze gedigitaliseerde maatschappij. De vereenvoudigde dienstverlening creëert bovendien ruimte voor onze medewerkers om wie ondanks alle inspanningen niet mee kan, extra te begeleiden.

Alain Yzermans, burgemeester Houthalen-Helchteren: “Als we voortgaan op de statistieken van de Vlaamse overheid dan mist ruim een derde van onze bevolking de nodige digitale basisvaardigheden. Het spreekt vanzelf dat we als lokaal bestuur dit aandeel moeten opkrikken om onze inwoners alle kansen te bieden in onze gedigitaliseerde maatschappij.” Mustafa Aytar, schepen van participatie en armoede, vult aan: “We moeten bijzonder aandacht hebben voor onze ouderen, laaggeschoolden en inwoners met een laag inkomen. Minstens 60% van deze doelgroepen mist elke vorm van digitale vaardigheid. In de groep van mensen met een laag inkomen is dat zelfs 70%.”

“De samenwerking tussen beide besturen zorgt ervoor dat we elkaar kunnen versterken door kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen.  Daarnaast willen we samen, met de hulp van Digitaal Vlaanderen en VVSG, overheden op andere niveaus (provinciaal, federaal, Europees, maar ook andere Vlaamse agentschappen) overtuigen om actief mee te werken aan de realisatie van onze ideeën voor een eenvoudige, transparante en toegankelijke dienstverlening”, besluit Rony Herlitska, algemeen directeur Heusden-Zolder.