Gepubliceerd op woensdag 24 april 2019 10.30 u.
Vanaf maandag 29 april tot eind mei zijn alle op- en afritten tijdelijk terug open omdat tijdens de tussenfase gewerkt wordt aan middenberm.

Alle op- en afritten binnen de werfzone tijdelijk terug open

Vanaf maandag 29 april start een volgende fase waarin de aannemer vooral in de middenberm zal werken. Om deze fase uit te kunnen voeren zal het Agentschap Wegen en Verkeer de tijdelijke verkeerssituatie wijzigen. Hierbij zullen alle op- en afritten binnen de werfzone weer volledig toegankelijk zijn tot eind mei.  De voorbije 2 maanden heeft de aannemer gewerkt op de E314 richting Leuven. Vanaf maandag 29 april zal hij werkzaamheden in de middenberm uitvoeren en de nodige wegenis aanleggen om vanaf eind mei over te kunnen schakelen naar de laatste fase waarin hij op de snelweg richting Nederland zal werken. 

Verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken kunnen rijden aan weerszijden van de snelweg. De omschakeling van het verkeer start vrijdagavond 26 april om 20.00 uur en zou in de loop van zaterdagvoormiddag 27 april afgerond moeten zijn. 

Op- en afritten open tot na het weekend van 18 en 19 mei 2019

Bij de planning van de werken hield het agentschap rekening met het massa-evenement Deutsche Tourenwagen-Masters op Circuit Zolder. Om de grote verkeersdruk tijdens dit evenement op te kunnen vangen, zullen de op- en afritten binnen de werfzone open zijn tot na het weekend van 18 en 19 mei 2019. Daarna gaat de laatste fase van de werkzaamheden van start en zal de aannemer de extra rijstrook richting Nederland aanleggen. Daarbij zal al het verkeer op 2x2 versmalde rijstroken op de weghelft richting Leuven rijden.