ECRU Erfgoed

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wordt ECRU Erfgoed

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, opgericht in 2007 als erfgoedcel voor de Limburgse Mijnstreek, komt vanaf 2 juni naar buiten als ECRU Erfgoed. Daarmee vervoegt ze ECRU Cultuur, de cultuurpoot van ECRU.

Met het merk ECRU, wordt in Midden-Limburg op bovenlokaal niveau ingezet op cultureel erfgoed en cultuurwerking. Terwijl ECRU Cultuur startte in 2020, is Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (met een totaal werkingsbudget van circa 410 000 euro, waarvan 300 000 euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid via het cultureel-erfgoeddecreet en 110 000 euro door de 6 deelnemende gemeenten) al actief sinds 2007 en viert ze dit jaar haar 15-jarig bestaan. Sinds de opstart van de erfgoedcel, werden een kleine 500 erfgoedprojecten mogelijk gemaakt in de Mijnstreek rond diverse thema’s. Zo denken we aan projecten rond carnaval, landschapsschilders, feesten, de wereldoorlogen, migratie, religie maar zeker ook aan het mijnverleden, de rode draad die de 6 deelnemende gemeenten, As, Beringen, Genk Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen met elkaar verbindt.

“Met de aanpassing van de naam naar ECRU Erfgoed kiezen we ervoor om de expliciete verwijzing in de naam naar het mijnverleden los te laten en zo de brede cultureel-erfgoedwerking te benadrukken”, weet An Moons, voorzitter van ECRU. “Toch wijzigt de werking van de erfgoedcel niet en zal ook de komende jaren nog verder ingezet worden op het verzekeren van de toekomst van al het cultureel erfgoed van de regio, waaronder het mijnerfgoed. Ook het subsidiereglement blijft in voege voor verenigingen die een erfgoedproject willen uitwerken.”

Ook zal vanaf nu sterk ingezet worden op kruisbestuiving tussen ECRU Erfgoed en ECRU Cultuur. Bovenlokale projecten met zowel een erfgoed- als cultuurcomponent hebben een streepje voor. Ook samenwerking tussen verenigingen, ondernemerschap en de vernieuwing van erfgoedbeleving worden gestimuleerd. Hier werd al in 2021 een start mee gemaakt door de ondersteuning van multidisciplinaire projecten zoals bijvoorbeeld Heldenverhalen van Mals Vlees en fotografe Mine Dalemans. Met dit project werd vertrokken vanuit getuigenissen van de medewerkers van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, die de coronacrisis op de eerste rij meemaakten, en kwamen een theaterproductie, een fototentoonstelling en een publicatie tot stand.

ECRU Erfgoed is samen met ECRU Cultuur gehuisvest op C-mine. De bevoegde schepenen in deze intergemeentelijke samenwerking zijn Jo Santermans (As), An Moons (Beringen), Anniek Nagels (Genk), Marleen Hoydonckx (Heusden-Zolder), Hanne Kellens (Houthalen-Helchteren) en Corrie Bemelmans (Maasmechelen).

Meer info

Leen Gos
T. 0479 824236 
W. Ecru