Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021 8 u.

As, Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Maasmechelen bundelen de krachten met een intergemeentelijk samenwerkingsverband om zo de cultuurwerking en -participatie in hun regio te versterken en verder te stimuleren. Die samenwerking krijgt de naam ECRU en moet een waardevol alternatief bieden voor de weggevallen provinciale steun voor cultuur.

In 2018 werden de provinciale taken en bevoegdheden betreffende cultuur overgeheveld naar ofwel het Vlaamse ofwel lokale niveau, inclusief middelen en personeel. De bovenlokale cultuurwerking wordt sinds 2019 gestuurd door het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Vanaf 2020 voorziet het decreet ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS), om zoveel mogelijk gemeenten te laten samenwerken aan een bovenlokale cultuurwerking. 

Vandaag werken in Vlaanderen 19 erkende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan meer cultuur over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. ECRU is één van die 19 IGS’en en meteen ook de enige IGS in Limburg. De bovenlokale cultuurwerking ECRU is gehuisvest op C-mine. Samen met de reeds bestaande erfgoedcel Mijn-Erfgoed wil ECRU meer ruimte creëren voor erfgoed- en cultuurpotentieel in de regio. “We merkten de afgelopen jaren vanuit de erfgoedcel Mijn-Erfgoed een duidelijke toename van vragen naar inhoudelijke en financiële ondersteuning van culturele verenigingen”, zegt An Moons, voorzitter van de IGS. “Zij konden niet langer terecht voor ondersteuning bij de provincie, en het Vlaamse niveau bleek nog een brug te ver. Daarom besloten we met de 7 gemeenten samen te werken aan een sterk, laagdrempelig alternatief ter ondersteuning van bovenlokale culturele initiatieven in onze regio.”

Vandaag staat ECRU in de startblokken en wordt ook een gloednieuw subsidiereglement gelanceerd. Met dit reglement (voor meer info: zie ecru.be) wil ECRU culturele projecten met bovenlokale uitstraling ondersteunen, met ook bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en participatie door kansengroepen. De eerste deadline voor projecten is 15 maart. ECRU begeleidt de culturele actoren ook bij het schrijven van een goed subsidiedossier, gaat op zoek naar partners en oplossingen. “Als dynamische netwerkorganisatie willen we het culturele veld in onze regio versterken en culturele projecten over de gemeentegrenzen heen stimuleren om zo een extra dynamiek in onze regio te creëren”, zegt An Moons. “Samen streven we ernaar om zoveel mogelijk mensen te laten participeren aan cultuur en om regionaal talent en verenigingen alle groeikansen te geven.”

Bevoegde cultuurschepenen: Romain Hamers, Marleen Hoydonckx, Hanne Kellens, Benny Maes, An Moons, Anniek Nagels en Jo Santermans.

Meer info op www.ecru.be