Een groen hart voor Zolder

Gepubliceerd op maandag 25 apr 2022 om 09:52

In het vertrek van CC MUZE naar mijnterrein De Schacht zag het gemeentebestuur een uitgelezen kans tot een duurzame herbestemming van de site rond het oude cultuurcentrum, Woutershof, basisschool De Leerplaneet en de gemeentelijke sporthal. Groen Hart voor Zolder kreeg vorm.

In 2018keurde de Vlaamse minister van Omgeving het Onthardingsproject proeftuin Groen Hart Zolder goed. Dankzij dit project krijgt het lokaal bestuur subsidies om de site van de oude schoolgebouwen en bijhorende verharding om te vormen tot natuurgebied. Daardoor kan de natuur zich hier ontwikkelen en zullen er op termijn natte graslanden komen. Om het teveel aan water op te vangen, leggen we2 wadi’s aan. Bezoekers kunnen dankzij een nieuw wandelpad genieten van een extra stukje natuurgebied in Heusden-Zolder!

In november 2020 startte de aannemer met de ontmanteling van het voormalige CC MUZE en de afbraak- en grondwerken. De bouw van de nieuwe school kon beginnen.Nu, anderhalf jaar later, is de eindmeet van de duurzame herbestemming van de site in zicht. Benieuwd naar het resultaat? We nemen je in vogelvlucht mee naar het groene hart van Zolder.

Eind 2021 – brugjes over ringgracht Woutershof

Om het groene karakter van de site te versterken, zetten we zo veel mogelijk in op verplaatsingen te voet en met de fiets. De brugjes sluiten aan op de aanwezige paden en zorgen zo voor een trage verbinding tussen de school en Beekbeemdenhof.Dankzij de brugjes zal ook de binnentuin van het Woutershof toegankelijk zijn.

April – Start omgevingsaanleg

De aannemer start in mei met de aanleg van de speelplaats en de omgevingswerkenrond de nieuwe school en sportzaal. De huidige sporthallen blijven voorlopig staan.In 2023 verhuizen de sportclubs naar de velodroom. De sporthallen kunnen we vermoedelijk in de zomer van 2023 afbreken, waarna we de parking naast de nieuwe sportzaal aanleggen.

April – Oplevering sportzaal

In april levert de aannemer onze digitale sportzaal op, een primeur in België. In de vloer zit ledverlichting, zodat er voor elke sport een speelveld met de juiste belijning kan oplichten. In de volgende fase kijken we hoe we dingen kunnen projecteren op de muren of de vloer. Ook het geluid in de zaal kan digitaal aangestuurd worden.

April – Ontharding Dekenstraat

Naast de ontharding van de site van de oude school, maakt ook de ontharding van een deel van de Dekenstraat deel uit van dit project. Bovendien halen we ook ter hoogte van het Woutershof de verharding (ca. 3400m²) weg. Dit deel richten we in als trage verbinding en zal zo het groene karakter van het gebied versterken.

April – Wegenis- en rioleringswerken Dorpsstraat-Dekenstraat

Het riolerings- en wegenisdossier Dorpsstraat-Dekenstraat sluit hier perfect bij aan. De rioleringswerken starten in de Kuiperstraat. De werken gaan verder inde Dekenstraat in oostelijke richting.

Juni – Oplevering nieuw schoolgebouw

Het schoolgebouw is klaar tegen de start van de zomer. In de zomervakantie verhuist BS Beekbeemden naar de nieuwe school. Op 1 september verwelkomen de leerkrachten hun leerlingen er in ‘GBS De Leerplaneet’.

Toekomst – Herbestemming Woutershof

Ondertussen denken we volop na over de toekomst van het Woutershof, het hart van de site.De plaats moet een unieke ontmoetingsplek worden. De eerste stappen zijn al gezet …

Wordt vervolgd!