Een hart voor gemeenschap

Het verenigingsleven is zonder twijfel het kloppend hart van elke gemeenschap. Het gemeentebestuur wil elke opportuniteit maximaal benutten om deze doelgroep maximaal te ondersteunen. Het masterplan biedt dan ook mogelijkheden voor het Woutershof. Dit waardevol erfgoed is vandaag niet toegankelijk en verscholen voor het grote publiek. Het masterplan zet de deuren open, uiteraard rekening houdend met het historisch en cultureel karakter. Het opstellen van een onroerend erfgoedplan biedt de mogelijkheid om het Woutershof om te vormen tot een open en publieke locatie die kan functioneren als nieuwe ontmoetingsruimte voor Zolder.

Het idee van multifunctioneel ruimtegeĀ­bruik stopt niet bij het Woutershof. Verschillende lokalen in het nieuwe schoolgebouw kunnen na de schooluren ingezet worden voor vergaderingen, de muziek- en kunstacademie of workshops. Met dit principe geven we de verenigingen alle kansen om hun werking verder te ontplooien in Zolder.