Een hart voor groen

De Dekenstraat wordt gedeeltelijk onderbroken en krijgt een groene verbinding met het Domherenpark. Dankzij het weren van autoverkeer, creëren we een grote, rustige en groene omgeving met verschillende grasvelden en fiets- en wandelpaden. Hierdoor is het ook mogelijk om na de schooluren de speelruimte aan het schoolgebouw te gebruiken. Een mooie surplus voor het park. Alle auto- en vrachtverkeer volgt de omleiding via de Kuiperstraat naar de Ringlaan. De inritten van de woningen en het Domherenhuis blijven uiteraard bereikbaar, maar zijn duidelijk ingericht voor plaatselijk verkeer.