Een kinderopvang starten

Wie interesse heeft om te starten met een kinderopvanginitiatief in Heusden-Zolder kan op de website van Kind en Gezin de starterswijzer vinden. Deze online tool begeleid je bij iedere stap die je moet nemen om je eigen kinderopvang voor baby’s en peuters op te starten.  

Bij uitbreidingsrondes voor bijkomende gesubsidieerde kinderopvangplaatsen zal onze gemeente Kind en Gezin advies geven over de aanvragen van verschillende kinderopvanginitiatieven. In Heusden-Zolder hechten we hierbij belang aan een goede samenwerking met onze kinderopvanginitiatieven, geven we voorkeur aan kinderopvanginitiatieven die starten in wijken waar de nood het grootst is en aan kinderopvang die bijzondere aandacht schenkt aan kwetsbare gezinnen. Ook de termijn waarbinnen de nieuwe kinderopvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden vinden we belangrijk gezien het huidige tekort aan kinderopvangplaatsen. De criteria die onze gemeente hiervoor zal hanteren om Kind en Gezin te adviseren kan je terugvinden in het document in bijlage. Heb je hierover vragen? Contacteer het Huis van het Kind.

Opportuniteitsadvies

Een organisator kinderopvang moet vanaf 1 januari 2022 voor zijn vergunningsaanvraag een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • het verhuizen van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie  

Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang. Dit advies moet worden toegevoegd bij het aanvragen van de vergunning. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Stap 1: Win advies in bij Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid

Het kinderopvanginitiatief heeft advies ingewonnen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden.  Een pand waar kinderopvang in georganiseerd wordt, dient te voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en goede ruimtelijke ordening. Een organisator kan geen gunstig advies ontvangen indien er tegenindicaties zijn van Team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid.

Stap 2: Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en vul het webformulier voor aanvraag opportuniteitsadvies in. 

Bij elke vraag naar opportuniteitsadvies vindt een kennismakingsgesprek plaats met de organisator en lokaal bestuur Heusden-Zolder (Team Huis van het Kind).  Volgende elementen komen aan bod tijdens dit gesprek :

  • de organisator stelt zijn initiatief voor.  (ondernemersplan – pedagogische visie)
  • Huis van het Kind geeft toelichting over de beleidsprioriteiten
  • Huis van het Kind verduidelijkt rol en verwachtingen naar organisatoren kinderopvang in het kader van de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang. 

Aansluiten bij een bestaand initiatief

Wil je liever niet zelf de organisator zijn van een kinderopvanginitiatief, maar toch graag kinderen opvangen? Dan je kan je je aansluiten bij een organisator kinderopvang, vroeger ook de diensten voor onthaalouders genoemd. Dat kan voor een gezinsopvang of een kleine groepsopvang. In Heusden-Zolder zijn er twee dergelijke diensten:

  • Ferm Kinderopvang: 011 53 79 21
  • kinderopvang Papilio: 011 87 32 90

Neem met hen contact op. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe kinderbegeleiders of onthaalouders.