Onmiddellijk na de overname van het domein werden de dieren ondergebracht bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. De hokken en omheining waren dermate verouderd dat een dringende ingreep zich opdrong.

Er werd nadien hard gewerkt aan hun nieuwe leefomgeving. Het plan voor de dierenweide komt van Kimberly Hamers, studente aan ons CVO.

De schapen en de geitjes die voorheen al een thuis hadden op Bovy stellen het goed en zullen weldra terug naar hun nieuwe verblijf trekken op het domein. Zij worden hier vergezeld door o.a. kippen, pauwen en mini-ezels.

Ter voorbereiding van de stallen zijn de paden al aangelegd en de weide is ingezaaid. De stallen zelf worden eind februari verwacht.

We wachten nu tot het gras voldoende gegroeid is om de dieren in het voorjaar te verwelkomen.

Foto's en filmpjes