Een nieuwe dorpskern voor Boekt

Het centrum van Boekt zal er binnen enkele jaren anders uitzien. Boekt krijgt een volwaardige dorpskern met specifieke aandacht voor verkeersveiligheid.

Het plein aan de kerk wordt groener en er komen banken en speeltoestellen. Daarnaast schenken we extra aandacht aan de veiligheid van zwakke weggebruikers. Er komt een knip in de Ubbelstraat vanaf Reitveld tot aan Hoogveld. Het stuk richting buurthuis Den Ubbel wordt omgevormd tot fietsstraat. Ook vanaf Hoogveld tot aan het kruispunt met De Panestraat zullen fietsers baas zijn.

De schoolomgeving pakken we grondig aan. Vanaf de parking aan buurthuis Den Ubbel wandel je over een voetpad naar de voorkant van de school. Reitveld wordt een schoolstraat met slagboom. Zo creƫren we een veilige en kindvriendelijke verkeerssituatie aan de schoolpoort, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

De kerk krijgt een eigen parking voor kerkbezoekers die enkel toegankelijk is tijdens de diensten. Met het oog op toekomstige woonprojecten in Boekt, leggen we aan De Borghgravelaan een nieuwe weg aan.

Tijdens de infomarkt kregen buurtbewoners de kans om hun opmerkingen of suggesties bij het voorontwerp te geven. Team Leefomgeving ging hiermee aan de slag samen met het studiebureau en de definitieve plannen werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 20 december 2023. 

De opdracht werd inmiddels aanbesteed en de aannemer is gekend. Op 1 juli 2024 vond er voor de aangelanden een infomoment plaats. Hier werd de globale planning en de verwachte hinder van de werken toegelicht. De werken starten medio september 2024. In een eerste fase wordt de Ubbelstraat onder handen genomen. Voor de verdere planning en fasering kan de infosessie in bijlage geconsulteerd worden.

Blijf op de hoogte

Tijdens de werken gebruikt onze aannemen een digitaal platform om je te informeren ivm alle updates betreffende bereikbaarheid, geplande werken of storingen.  Afhankelijk van je adres zal je enkel de updates krijgen die relevant zijn voor jouw situatie. Zodra de werken starten, neemt de aannemer een eerste keer contact via dat platform.

Schrijf je hier in! 

Bij rioleringswerken geef je de rioleringswerken Heusden-Zolder Boekt in en vervolgens is het mogelijk uw voorkeurskanaal aan te duiden. Opgelet: je krijgt bij inschrijving geen bevestigingsmail.