Een nieuwe dorpskern voor Boekt

Het centrum van Boekt zal er binnen enkele jaren anders uitzien. Boekt krijgt een volwaardige dorpskern met specifieke aandacht voor verkeersveiligheid. Het lokaal bestuur stelde het ontwerpplan van de dorpskernherwaardering begin september voor aan de buurtbewoners.

Het plein aan de kerk wordt groener en er komen banken en speeltoestellen. Daarnaast schenken we extra aandacht aan de veiligheid van zwakke weggebruikers. Er komt een knip in de Ubbelstraat vanaf Reitveld tot aan Hoogveld. Het stuk richting buurthuis Den Ubbel wordt omgevormd tot fietsstraat. Ook vanaf Hoogveld tot aan het kruispunt met De Panestraat zullen fietsers baas zijn.

De schoolomgeving pakken we grondig aan. Vanaf de parking aan buurthuis Den Ubbel wandel je over een voetpad naar de voorkant van de school. Reitveld wordt een schoolstraat met slagboom. Zo creëren we een veilige en kindvriendelijke verkeerssituatie aan de schoolpoort, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

De kerk krijgt een eigen parking voor kerkbezoekers die enkel toegankelijk is tijdens de diensten. Met het oog op toekomstige woonprojecten in Boekt, leggen we aan De Borghgravelaan een nieuwe weg aan.

Tijdens de infomarkt kregen buurtbewoners de kans om hun opmerkingen of suggesties bij het voorontwerp te geven. Team Leefomgeving ging hiermee aan de slag samen met het studiebureau en de definitieve plannen werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 20 december 2023. De opdracht werd inmiddels gepubliceerd, wat wil zeggen dat geïnteresseerde aannemers een offerte kunnen indienen voor de uitvoering van de werken. Wanneer de aannemer gekend is, zal er nogmaals een infomoment voor de buurtbewoners worden georganiseerd waarbij de globale planning en de verwachte hinder van de werken uit de doeken wordt gedaan.