Een belangrijke actie voor het winkelgebied Cité is de bestrijding van de aanwezige leegstand. Een leegstaand pand geeft snel een verlaten indruk en doet de omliggende zaken geen goed. Om verdere leegstand tegen te gaan steunt de gemeente handelaars die een zaak willen starten in een leegstaand pand in winkelgebied Cité.

De starterspremie is maximum 4.000 euro en kan gebruikt worden voor opfrissing- en aanpassingswerken zoals o.a. schilderwerken, pleisteren, bevloering, schrijnwerk, buitengevelwerken, beveiligingssystemen, …