Eerste fietsstraten zijn een feit

Gepubliceerd op dinsdag 22 mrt 2022 om 13:41

Fietsbeleid staat hoog op de agenda van het lokaal bestuur. Fietsers zijn belangrijk want zij vormen een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Onder de vlag van duurzame mobiliteit, zette het lokaal bestuur grote stappen. 

Om meer inwoners op de fiets te krijgen, moet er ook fietsvriendelijke infrastructuur zijn. Onze gemeente zet al een aantal jaren in op de veiligheid en het comfort van fietsers. In maart legden we dan ook de eerste fietsstraten aan.

In zo'n fietsstraat is de fietser de belangrijkste bestuurder en zijn auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen te gast. Zo maken we letterlijk meer ruimte voor de fietser in de dorpskernen van Heusden en Zolder. De fietsstraat vormt bovendien een perfecte aanvulling op ons scholenplan en de fietsroutekaart.

In Zolder-Centrum werd de huidige zone 30 omgevormd tot een zone fietsstraat. Na de wegeniswerken in Dekenstraat, Dorpsstraat en Molenstraat voegen we ook deze straten toe aan de fietszone. Zo creëren we een veilige fiets-as door Zolder-Centrum en liggen de 3 basisscholen binnen de fietszone zodat schoolkinderen veiliger naar school kunnen fietsen. Het autoverkeer verplaatst zich vlot via de Ringlaan.

In Heusden-Centrum hebben we de zone 30 ook ingericht als een zone fietsstraat. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een fietsstraat in de Pastoor Van Mierlolaan. Met de sporthal en het jeugdhuis trekt deze verbinding ook heel wat fietsers aan.

Mijn kinderen gaan elke dag met de fiets naar school. Door de drukte en vele auto’s tijdens de spits is dit niet altijd eenvoudig. Nu de fietser koning is in Zolder-Centrum en er letterlijk meer ruimte is, fiets ik met een geruster hart met mijn kinderen naar school. ~ Marek Skoniecki

Wat is een fietsstraat?

  • De snelheid is beperkt tot 30 km/u
  • Gemotoriseerd verkeer is toegelaten, maar fietsers inhalen mag niet
  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan (éénrichtingsverkeer) of de helft ervan (tweerichtingsverkeer) gebruiken
  • De blauwe aanwijzingsborden geven het begin van zo’n fietsstraat aan. Extra wegmarkeringen en opvallende campagneborden zorgen ervoor dat geen enkele chauffeur de nieuwe regels kan missen

Nieuwe fietspaden

Niet alleen werken we hard aan een nieuwe fiets-as in Zolder-Centrum via de Dorpstraat en Dekenstraat. Het lokaal bestuur voorziet ook nieuwe fietspaden voor de Kerkstraat, Westlaan, Kapelstraat en een gedeelte van de Zandstraat. Momenteel zit het project in de ontwerpfase. De uitvoering staat gepland in de komende 2 jaar.