De dienst ruimtelijke ordening krijgt geregeld de vraag om eigendomsgegevens over te maken. Aangezien wij als gemeente gebonden zijn aan de wet op de privacy, mogen wij deze informatie niet verstrekken.

Aan het kadaster, registratiekantoor Hasselt, kan je een zogenaamd 'kadastraal uittreksel' vragen.
Zij bezorgen je de beschikbare informatie van een perceel: oppervlakte, kadastraal inkomen, eigendomsgegevens en gegevens van de omringende percelen.
Om dit op te vragen heb je een perceelnummer nodig, terug te vinden op de website van de federale overheidsdienst.