Hoewel de overlast in 2015, 2016 en 2017 zo goed als weg bleek te zijn, werden in 2018 terug meer nesten waargenomen, met hier en daar wat overlast tot gevolg. Daarom besliste het schepencollege om terug wat intensiever te sproeien. Op die manier hopen we een verdere uitbreiding van de overlast te voorkomen. In 2019 zijn daarom terug ongeveer 3.500 inlandse eiken (verspreid over het grondgebied) besproeid worden.

Online melden

In 2007 kreeg onze gemeente voor het eerst te maken met overlast van de eikenprocessierups. Deze rups ontwikkelt tijdens zijn groeiproces brandhaartjes die jeuk en zelfs allergische reacties kunnen veroorzaken.

Na de plaag van 2008 besliste het gemeentebestuur dan ook om de eikenprocessierups vanaf 2009 preventief te bestrijden. Door de eiken waar de overlast zich voordeed (zo’n 3.000 per jaar) met een biologisch middel te besproeien werd de overlast vrij snel teruggedrongen.

Ondertussen zoekt het Limburgs Natuurcentrum met steun van de Europese Unie naar alternatieve methodes om de overlast van de eikenprocessierups terug te dringen. Ons bestuur volgt de zaak natuurlijk ook op.

Hoe herken je de eikenprocessierups (vlinder)?

Eikenprocessierupsen trekken vooral ’s avonds “in processie” vanuit hun spinsels (nesten) op zoek naar voedsel. Het zijn vooral inlandse eikenbomen, die hun voorkeur genieten. Vanaf de 3de vervelling, die ongeveer begin mei start, krijgen de rupsen hun kleine brandharen en deze zorgen voor problemen.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen, herinnert zich wellicht de hevige jeuk. De brandharen kunnen bij sommige mensen ook leiden tot ontstekingen of astmatische reacties.

Wat doet de gemeente?

De gemeente bestrijdt in het voorjaar preventief de rupsen met een biologisch product op de eiken. Deze bestrijding gebeurt op plaatsen waar in het verleden rupsennesten werden gevonden en op plaatsen waar veel mensen komen; o.a. langs wegen, op speelpleinen, op scholen, langs fietspaden, ….

Het product kan een plakkerig effect geven, maar het is NIET giftig. Met wat water kan men dit zuiver maken. Het gebruikte product is in heel Vlaanderen hetzelfde en werd op 25 maart 2019 goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Leefmilieu.

Wat te doen bij overlast van eikenprocessierupsen?

  • Je kan overlast steeds melden via het e-loket. Op deze manier behouden we een zicht op de problematiek en kunnen we de aanpak indien nodig bijsturen.
  • Probeer elk contact met de rupsen te voorkomen en maak de kinderen hierop attent.
  • Indien je nesten van de eikenprocessierups ziet, kan je dit ook melden via het e-loket. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op om de praktische afhandeling te bespreken. Indien het bomen op privéterrein betreft, wordt voor het verwijderen van de rupsennesten een retributie van €25 gevraagd per 5 bomen.

Wat mag je vooral NIET doen?

  • gebruik van insecticiden, want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor mens en het milieu.
  • wegspuiten van de nesten met een hogedrukreiniger; hiermee verspreid je de brandharen via de lucht.
  • let ook zeker op met het gebruiken van branders. Ondeskundig gebruik ervan kan tot verwondingen leiden en kan, vooral in droge periodes, brand veroorzaken.

Hoe voorkom je ongemakken?

  • vermijd elk contact met de rupsen en de nesten
  • na contact met de rupsen of brandharen, mag je NIET krabben of wrijven
  • was of spoel de huid en de ogen goed met water
  • was zo nodig je kleren

Online melden