Elektronische persoonsgegevensdeling tussen KBM en Sociaal Huis

Huurders bij de Sociale Woonmaatschappij beschikken over een woning met een sociale huurprijs. Sommige gezinnen slagen er niet in om maandelijks hun huur te betalen of ervaren andere problemen waardoor extra begeleiding en ondersteuning wenselijk kan zijn. De KBM neemt contact op met deze huurders om een regeling te treffen. Soms reageert de huurder niet. Bij uitblijven van een reactie van de huurder start de KBM de procedure tot oproep minnelijke of gerechtelijke schikking bij de vrederechter. Het is belangrijk dat huurders voorafgaand aan deze procedure, een extra kans krijgen om zich te laten ondersteunen.  Om dit te realiseren  zal de KBM de persoonlijke gegevens van deze kwetsbare huurders delen met het Sociaal Huis.  Zo kan de maatschappelijk werker van het Sociaal huis vervolgens contact opnemen met  deze huurder.  Welke gegevens gedeeld worden en de wijze waarop deze gegevens verwerkt worden, kan u nalezen in het protocol