Gepubliceerd op maandag 4 februari 2019 17.57 u.

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval kan je niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Je vindt meer informatie op www.europeanelections.belgium.be. Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Wie kan gaan stemmen?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben op 1 maart 2019
  3. Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Procedure

  • Vul het formulier in op de website van Binnenlandse Zaken;
  • Maak een kopie van je verblijfskaart;
  • Bezorg ons het formulier en de kopie van je verblijfskaart ten laatste op 28 februari 2019 per post, fax of e-mail;
  • Of maak een afspraak voor het product verkiezingen-info bij onze dienst bevolking.

Wij kijken na of je aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijg je een bevestiging. Vanaf dan ben je verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Enkele dagen voor 26 mei 2019 krijg je een oproepingsbrief om deel te nemen aan de verkiezingen. Daarin vind je alle praktische info (waar, wanneer ...).