Overlast melden

Om de meldingen van schade te stroomlijnen is er een online tool in het leven geroepen, deze kan je terugvinden op het e-loket Fauna en Flora. Deze tool functioneert het beste met Google Chrome als internetbrowser. De informatie wordt gebruikt om met alle actoren betrokken bij het faunabeheer jachtacties gericht en efficiënt te kunnen organiseren.

In Heusden-Zolder neemt het aantal everzwijnen sterk toe: het aantal waarnemingen in de wijken Lindeman, Berkenbos en Zolder-Voort piekt. De everzwijnen zorgen voor een onveiligheidsgevoel bij onze inwoners, joggers, fietsers en wandelaars. Bovendien kunnen everzwijnen, net als andere wilde dieren, betrokken geraken bij verkeersongevallen met een grote schade tot gevolg.

Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters. Ze plunderen maïs- en graanvelden en woelen in graslanden, siertuinen, moestuinen en zelfs in de grasperken op de gemeentelijke begraafplaats in Berkenbos.

Ons bestuur heeft vzw Limburgs Landschap gevraagd om de everzwijnen te bestrijden samen met gekwalificeerde personen de Wildbeheereenheid De Zwarte Beek en de Wildbeheereenheid Vogelsanck. 

Wat kan je zelf doen?

Om problemen te voorkomen adviseren wij de bewoners om:

  • hun eigendom af te sluiten door afrastering met voldoende stevige palen
  • geen voedselresten in de bossen en in de tuinen/op composthopen gooien
  • steeds op de wandelwegen te blijven
  • honden altijd en overal aangelijnd te houden.

Everzwijnen zullen niet zomaar aanvallen. Het zijn wilde dieren die in principe altijd zullen vluchten bij contact met recreanten. Zij zullen enkel aanvallen wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.

Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, zullen op eigen initiatief nooit uit de dekking komen om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij zullen stil blijven liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.