Everzwijnen

Onze bevoegde dienst registreert waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Ook jouw melding is belangrijk. Dit kan online gemeld worden.

Het lokaal bestuur kan helaas zelf niets doen om schade te voorkomen of te verhelpen. Wij geven deze meldingen door aan de betrokken Wildbeheereenheid en aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Op die manier kan men samen maatregelen nemen om gericht de problemen aan te pakken.

Tijdens het jachtseizoen organiseren de Wildbeheereenheden en het Agentschap voor Natuur en Bos samen drukjachten om de everzwijnenpopulatie binnen de perken te houden.

Wat kan je zelf doen?

Zorg voor een stevige afsluiting van je eigendom. Op de website www.natuurenbos.be/everzwijnen van het Agentschap voor Natuur en Bos vind je hier meer info over.

Gooi geen voedselresten op je composthoop, ook niet in de tuin, in de weide of in het bos.

Blijf altijd op de wandelwegen en houd je hond altijd en overal aan de leiband.

Heb je schade?

Schade door everzwijnen komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden.

Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je één van de verplichte basismaatregelen had genomen.

Alle info over preventieve maatregelen kan je vinden op www.natuurenbos.be/everzwijnen.

Digitaal loket