Stookoliecheque van 300 euro

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 300 euro?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Een van die maatregelen is om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 300 euro toe te kennen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen. Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 300 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

 • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
 • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme). Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Je kan het formulier ook afhalen aan de onthaalbalie van het Sociaal Huis. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend naar:

 • FOD Economie
  Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 300 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan je  aanvraag indienen tot 10 januari 2023. De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

 • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
 • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Voor meer informatie

Heb je recht op andere premies?

De stookoliecheque van 300 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen. Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke je in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken.

Je vindt de vragenlijst op onze website: https://energiemaatregelen.be.