Gepubliceerd op maandag 24 september 2018 16.32 u.
80% van de aanleg van het fietspad in de Kerkstraat wordt gesubsidieerd!

Meer dan 10 jaar geleden werden voor elke gemeente de routes voor woon-werkverkeer in kaart gebracht. Ze werden geklasseerd als bovenlokale functionele fietsroute – BFF.

Zodra deze BFF’s waren ingekleurd, is ook een subsidiereglement goedgekeurd.

Gemeenten krijgen tot 80% subsidie als ze op een BFF-route nieuwe fietspaden aanleggen of fietspaden verbeteren.

In 2007 heeft onze gemeente binnen haar BFF’s een prioriteitenlijst vastgelegd. Jeugdlaan en Kerkstraat stonden bovenaan in deze lijst.

Maar vooraleer er op het terrein zelf een fietspad kan worden aangelegd, gaat er heel wat studiewerk en overleg met verschillende overheden (stedenbouw, Natuur en Bos, Wegen en Verkeer, de Lijn, …) aan vooraf.

Jeugdlaan kreeg in 2012-2013 een nieuw fietspad. En ook het nieuwe bovenlokaal fietspad in de Kerkstraat is binnenkort klaar.