Financiële steun

Inhoud

Als je problemen hebt met de betaling van je vaste kosten, openstaande rekeningen of je hebt niet voldoende middelen om in de basisbehoeften van je gezin te voorzien, kan je bij het Sociaal Huis een financiële steun aanvragen.

Financiële steun is ook mogelijk voor een tussenkomst bij lidgelden hobby’s, vakantiekampen, bosklassen, … Het bedrag van de steun en de eventuele terugvordering is afhankelijk van je financiële situatie.

Voorwaarden

 • je bent inwoner van de gemeente
 • inkomensonderzoek

Procedure

 • Je neemt contact op met de maatschappelijk werker.
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Er worden gegevens verzameld die in de probleemsituatie een rol spelen. 
  Deze gegevens vormen het financieel en sociaal verslag.
 • Op basis van dit verslag neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst binnen de 30 dagen een beslissing. Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je hiertegen beroep aantekenen.
 • Afhankelijk van je financiële en sociale situatie kunnen er voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeningen waarvoor je een steun wil vragen
 • bewijs van inkomsten en uitgaven via recente bankrekeninguittreksels van de laatste 6 maanden