Voor vragen over dierenwelzijn en voor erkenningsaanvragen voor honden- en of kattenkwekers, dierhandelszaken, ... kijk op de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren

VAC Gent – Virginie Loveling gebouw

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

Inspectie Dierenwelzijn

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77

9000 Gent

Tel. : 09/276 20 60

Fax : 09/276 20 65

e-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be