Wil je een leuke vrijetijdsbesteding doen maar merk je dat de kostprijs te hoog is voor jouw budget.

Dan kan jouw club of vereniging bij het gemeentebestuur een tussenkomst in het lidgeld aanvragen.

Dit kan voor alle kinderen van 3 tot 18 jaar onder één van volgende voorwaarden:

  • cliënt zijn bij het OCMW
  • de verhoogde tegemoetkoming hebben
  • voldoen aan kansarmoede-indicatoren van Kind & Gezin

Voor kinderen van 3 tot 18 jaar met een mentale en/of fysieke beperking kan ook een toelage worden aangevraagd.

Online aanvragen